UI/UX tasarım kavramları birbirlerine çok yakın olan iki ayrı disiplindir. Sürekli bir geri bildirim döngüsünde bulunan UI/UX tasarımcıları, website ve mobil uygulamaların tasarımlarında kilit roller almaktadırlar.

UI (User Interface) tasarım, kullanıcı arayüzü tasarımı ile ilgilenmektedir. UI tasarımcılar, websitelerinde ve aplikasyonlarda, arayüzlerin tasarımlarında rol almaktadırlar. Markanın imajı üzerinde yüksek etkiye sahiptirler. Mobil uygulama ve websitelerdeki butonların tasarımı, renkleri gibi tasarımlar UI tasarımcılar tarafından tasarlanmaktadır.

UX (User Experince) kavramı kullanıcı deneyimi tasarımı anlamına gelmektedir. Websiteler ve mobil uygulamalarıdaki tasarımın kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağı ile ilgilenmektedir. UI tarafından oluşturulan tasarımların, kullanıcı deneyimine olan uygunluğunu, kullanışlılığını test etmektedir.